ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE

– PROJEKTOVANIE –

NOVOSTAVBY

REKONŠTRUKCIE

Spracovávam projektovú dokumentáciu všetkých typov stavieb.

Vyhotovím 3D model a vizualizáciu stavby.

Mám individuálny prístup ku každému projektu.

Odbornými znalosťami a skúsenosťami pomáham ľuďom s uskutočnením ich cieľov.

Tvorivosť a inovatívne riešenia sú mojou prednosťou.

Tvorím projekty s dôrazom na detail a ekonomickú stránku stavby.

Mám bezkonkurenčné ceny.