KONTAKT

ING. LUKÁŠ MRVÁŇ

AK3 PROJEKT

SADOVÁ 28, 949 01 NITRA

IČO: 50 573 969

DIČ: 108 512 8121

IBAN: SK34 8330 0000 0029 0108 7800

Autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 6968*I1, kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

 

Telefón

+421 907 655 062

e-mail

mrvan@ak3projekt.sk

FACEBOOK

www.facebook.com/ak3projekt

Kde ma nájdete?